Säädökset alkuperäisinä: 2017

800/2017
Laki rikoslain muuttamisesta
799/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
798/2017
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
797/2017
Laki painelaitelain muuttamisesta
796/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä
795/2017
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun kumoamisesta
794/2017
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
793/2017
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
792/2017
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
791/2017
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
790/2017
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
789/2017
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
788/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
787/2017
Valtioneuvoston asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksesta
786/2017
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
785/2017
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
784/2017
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
783/2017
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2018
782/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
781/2017
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2017 jäännösveron eräpäivistä ja ennakonpalautusten maksamisesta sekä vuoden 2018 kiinteistöveron eräpäivistä
780/2017
Verohallinnon päätös vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
779/2017
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018
778/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
777/2017
Vuoden 2017 III lisätalousarvio
776/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista
775/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018
774/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
773/2017
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
772/2017
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2018
771/2017
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2017 verotuksessa noudatettavista tuotto-perusteista
770/2017
Valtioneuvoston asetus yhteispalvelun neuvottelukunnasta
769/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elinaikakertoimesta vuodelle 2018
768/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
767/2017
Valtiovarainministeriön asetus Saamelaiskulttuuri–juhlarahasta
766/2017
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
765/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän työeläkevakuutusmaksuprosenteista ja maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun perusprosenteista vuonna 2018
764/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2018
763/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
762/2017
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2018
761/2017
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2018
760/2017
Valtioneuvoston asetus Väestörekisterikeskuksen eräistä tehtävistä
759/2017
Valtioneuvoston asetus Intian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
758/2017
Laki diplomaattisen tai konsuliedustuston jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
757/2017
Laki diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden puolisoiden ansiotyöstä Etelä-Afrikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
756/2017
Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
755/2017
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta
754/2017
Laki ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
753/2017
Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta
752/2017
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 31 b §:n kumoamisesta
751/2017
Laki konkurssilain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.