Säädökset alkuperäisinä: 2017

900/2017
Laki tietoyhteiskuntakaaren 125 ja 134 §:n muuttamisesta
899/2017
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
898/2017
Laki maksupalvelulain muuttamisesta
897/2017
Laki rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
896/2017
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
895/2017
Laki sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta
894/2017
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
893/2017
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
892/2017
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 16 §:n muuttamisesta
891/2017
Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
890/2017
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
889/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
888/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
887/2017
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
886/2017
Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
885/2017
Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta
884/2017
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä
883/2017
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta
882/2017
Laki arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta
881/2017
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
880/2017
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
879/2017
Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta
878/2017
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
877/2017
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
876/2017
Laki tuloverolain muuttamisesta
875/2017
Laki vuoden 2018 tuloveroasteikosta
874/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2018 ja 2019
873/2017
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019
872/2017
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
871/2017
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2018
870/2017
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
869/2017
Valtioneuvoston asetus opintotuesta
868/2017
Valtiovarainministeriön asetus Suomi 100 vuoden kuluttua -juhlarahasta
867/2017
Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 ja 14 §:n muuttamisesta
866/2017
Laki sotilasoikeudenkäyntilain 1 §:n muuttamisesta
865/2017
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta
864/2017
Laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
863/2017
Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta
862/2017
Laki merilain muuttamisesta
861/2017
Laki kiinteistönmuodostamislain 241 a ja 259 §:n muuttamisesta
860/2017
Laki tuomioistuinlain muuttamisesta
859/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
858/2017
Elintarviketurvallisuusviraston päätös Rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi
857/2017
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
856/2017
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
855/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
854/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
853/2017
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
852/2017
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
851/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.