Säädökset alkuperäisinä: 2017

950/2017
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
949/2017
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
948/2017
Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta
947/2017
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
946/2017
Etu- ja sukunimilaki
945/2017
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
944/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
943/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian innovaatiojärjestelmälle annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
942/2017
Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
941/2017
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
940/2017
Laki yliopistolain muuttamisesta
939/2017
Laki vaalilain muuttamisesta
938/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
937/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
936/2017
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
935/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
934/2017
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuonna 2018
933/2017
Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta
932/2017
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2018
931/2017
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2018 maksettavasta rintama-avustuksesta
930/2017
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä
929/2017
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2018
928/2017
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
927/2017
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta
926/2017
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
925/2017
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta
924/2017
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta
923/2017
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
922/2017
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta
921/2017
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista
920/2017
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
919/2017
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta
918/2017
Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta
917/2017
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
916/2017
Laki lapsilisälain 1 a §:n muuttamisesta
915/2017
Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta
914/2017
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
913/2017
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
912/2017
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 8 a §:n muuttamisesta
911/2017
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 c §:n muuttamisesta
910/2017
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
909/2017
Laki ulkomaalaislain 77 ja 79 §:n muuttamisesta
908/2017
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä
907/2017
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten
906/2017
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
905/2017
Laki ydinenergialain muuttamisesta
904/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille annettavaa Suomen tukea koskevasta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
903/2017
Valtioneuvoston asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista
902/2017
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
901/2017
Laki matkapalveluyhdistelmistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.