Säädökset alkuperäisinä: 2017

1050/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1049/2017
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista
1048/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
1047/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista
1046/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1045/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1044/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
1043/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1042/2017
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2018 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1041/2017
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1040/2017
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
1039/2017
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen omien varojen laskemisessa käytettävistä menetelmistä
1038/2017
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1037/2017
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1036/2017
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen kaksikielisistä osastoista
1035/2017
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuonna 2018
1034/2017
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016–2018 annetun oikeusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1033/2017
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1032/2017
Oikeusministeriön asetus maaoikeusinsinöörien yhteistoiminta-alueista
1031/2017
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
1030/2017
Helsingin vaalipiirilautakunnan vaalilain 135 §:n mukainen tiedonanto
1029/2017
Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2018 ja 2019
1028/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
1027/2017
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta
1026/2017
Valtioneuvoston asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1025/2017
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1024/2017
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
1023/2017
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
1022/2017
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
1021/2017
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä
1020/2017
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1019/2017
Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1018/2017
Päätös Tullin työjärjestyksen 9 ja 11 §:n muuttamisesta
1017/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksuista
1016/2017
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
1015/2017
Valtioneuvoston asetus vuoden 2018 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
1014/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2018 ja 2019
1013/2017
Valtioneuvoston asetus pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksia ro-ro-aluksissa Itämerellä koskevasta (Memorandum of Understanding, MoU) yhteisymmärryspöytäkirjan voimaansaattamisesta
1012/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä
1011/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1010/2017
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
1009/2017
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
1008/2017
Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista
1007/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta
1006/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2018
1005/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2018
1004/2017
Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta
1003/2017
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
1002/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 20 ja 24 §:n muuttamisesta
1001/2017
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.