Säädökset alkuperäisinä: 2017

50/2017
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
49/2017
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
48/2017
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
47/2017
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
46/2017
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n 8 momentin kumoamisesta
45/2017
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 1 ja 15 §:n muuttamisesta
44/2017
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi
43/2017
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi
42/2017
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
41/2017
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
40/2017
Valtiovarainministeriön asetus Suomen presidentit vuoden 2017 juhlarahoista
39/2017
Valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta
38/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
37/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2017
36/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta
35/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
34/2017
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun asetuksen muuttamisesta
33/2017
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
32/2017
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
31/2017
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
30/2017
Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2017 maksettavasta kansallisesta tuesta
29/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
28/2017
Valtiovarainministeriön asetus Kultakausi-juhlarahasta
27/2017
Verohallinnon päätös verotuksen maakohtaista raportointia koskevasta tiedonantovelvollisuudesta
26/2017
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
25/2017
Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain ja alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
24/2017
Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
23/2017
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
22/2017
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
21/2017
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
20/2017
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
19/2017
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
18/2017
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
17/2017
Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä
16/2017
Laki ulkomaalaislain 193 ja 197 §:n muuttamisesta
15/2017
Valtioneuvoston asetus Liikenneturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
14/2017
Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta
13/2017
Laki toimeentulotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
12/2017
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
11/2017
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
10/2017
Laki kansaneläkelain 5 §:n muuttamisesta
9/2017
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta
8/2017
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
7/2017
Laki elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
6/2017
Laki sairausvakuutuslain 1 ja 9 luvun muuttamisesta
5/2017
Laki tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta
4/2017
Laki opintotukilain muuttamisesta
3/2017
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2017 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
2/2017
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1/2017
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.