Säädökset alkuperäisinä: 2017

100/2017
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
99/2017
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
98/2017
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta
97/2017
Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
96/2017
Valtioneuvoston asetus puoluelain 9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista
95/2017
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
94/2017
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
93/2017
Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
92/2017
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
91/2017
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen tango -juhlarahasta
90/2017
Valtiovarainministeriön asetus Äidit-juhlarahasta
89/2017
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon voimaansaattamisesta ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
88/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017
87/2017
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016—2017 annetun oikeusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
86/2017
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
85/2017
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
84/2017
Maa ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsä- talousministeriön asetuksen muuttamisesta
83/2017
Maa ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
82/2017
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
81/2017
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
80/2017
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
79/2017
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
78/2017
Valtioneuvoston asetus tartuntatautien neuvottelukunnasta
77/2017
Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
76/2017
Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain kumoamisesta
75/2017
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
74/2017
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 38 §:n muuttamisesta
73/2017
Laki työsopimuslain 11 a luvun 7 §:n muuttamisesta
72/2017
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
71/2017
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
70/2017
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
69/2017
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
68/2017
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
67/2017
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
66/2017
Laki kauppakamarilain 3 ja 10 §:n muuttamisesta
65/2017
Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta
64/2017
Laki perintö- ja lahjaverolain 52 a §:n kumoamisesta
63/2017
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 11 ja 18 §:n muuttamisesta
62/2017
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
61/2017
Laki tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
60/2017
Laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta
59/2017
Laki rakennusverolain 14 ja 18 §:n muuttamisesta
58/2017
Laki verontilityslain 3 §:n muuttamisesta
57/2017
Laki tonnistoverolain muuttamisesta
56/2017
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
55/2017
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta
54/2017
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
53/2017
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
52/2017
Laki veronkantolain muuttamisesta
51/2017
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.