Säädökset alkuperäisinä: 2017

1100/2017
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2018
1099/2017
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1098/2017
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022
1097/2017
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1096/2017
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n ja 7 a luvun 4 §:n muuttamisesta
1095/2017
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta
1094/2017
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
1093/2017
Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta
1092/2017
Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
1091/2017
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1090/2017
Laki kiinteistörahastolain 3 ja 19 §:n muuttamisesta
1089/2017
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 ja 9 luvun muuttamisesta 
1088/2017
Laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta
1087/2017
Laki maksupalvelulain 3 §:n muuttamisesta
1086/2017
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1085/2017
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 7 luvun 10 §:n muuttamisesta
1084/2017
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta
1083/2017
Laki arvopaperitileistä annetun lain 1 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1082/2017
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta
1081/2017
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
1080/2017
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1079/2017
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1078/2017
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
1077/2017
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
1076/2017
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
1075/2017
Laki rikoslain 51 luvun 6 ja 6 a §:n muuttamisesta
1074/2017
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1073/2017
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1072/2017
Laki joukkorahoituslain muuttamisesta
1071/2017
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1070/2017
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
1069/2017
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
1068/2017
Valtion talousarvio vuodelle 2018
1067/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista
1066/2017
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2018
1065/2017
Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista
1064/2017
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1063/2017
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1062/2017
Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1061/2017
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 63 ja 169 §:n muuttamisesta
1060/2017
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
1059/2017
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1058/2017
Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1057/2017
Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta
1056/2017
Laki liikenteen palveluista annetun lain III osan 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
1055/2017
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain 59 §:n muuttamisesta
1054/2017
Laki joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta
1053/2017
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1052/2017
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1051/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.