Säädökset alkuperäisinä: 2017

250/2017
Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta
249/2017
Laki merilain muuttamisesta
248/2017
Laki matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
247/2017
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta
246/2017
Sisäministeriön asetus pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
245/2017
Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien turvamiehen voimankäyttövälineistä ja suojavarusteista
244/2017
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
243/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2017
242/2017
Laki tieliikennelain muuttamisesta
241/2017
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
240/2017
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
239/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian hallituksen vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahaston tukemista koskevan Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
238/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
237/2017
Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
236/2017
Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista
235/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
234/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2017
233/2017
Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden vuosikymmenet vuoden 2017, 2018 ja 2019 juhlarahoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen kumoamisesta
232/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
231/2017
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
230/2017
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
229/2017
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
228/2017
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
227/2017
Laki kilpailulain 25 §:n muuttamisesta
226/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
225/2017
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
224/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
223/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
222/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta
221/2017
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
220/2017
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
219/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä nuoren metsän hoidon tukea koskevien tukihakemusten hylkäämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta
218/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta
217/2017
Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
216/2017
Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
215/2017
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
214/2017
Laki Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta
213/2017
Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta
212/2017
Valtiovarainministeriön päätös kunnan osan siirtämisestä Oulun kaupungista Iin kuntaan
211/2017
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta
210/2017
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
209/2017
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta
208/2017
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta
207/2017
Laki valtion virkamieslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
206/2017
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 31 ja 37 a §:n muuttamisesta
205/2017
Laki merityösopimuslain muuttamisesta
204/2017
Laki työsopimuslain muuttamisesta
203/2017
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
202/2017
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
201/2017
Laki terveydensuojelulain 7 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.