Säädökset alkuperäisinä: 2017

300/2017
Laki valtioneuvoston tilannekeskuksesta
299/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä eräissä Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa asetuksissa tarkoitetuista saaliiden purkamissatamista
298/2017
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
297/2017
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä
296/2017
Laki Hossan kansallispuistosta
295/2017
Laki Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
294/2017
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
293/2017
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä
292/2017
Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
291/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
290/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
289/2017
Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa
288/2017
Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta
287/2017
Puolustusministeriön asetus turvamiehen koulutuksesta, turvaamistehtävän johtajan erityisistä kelpoisuusvaatimuksista, turvamiehen virkamerkistä ja voimakeinojen käytön valvonnasta
286/2017
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n ja liitteen muuttamisesta
285/2017
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
284/2017
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle
283/2017
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
282/2017
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
281/2017
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
280/2017
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
279/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2017
278/2017
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
277/2017
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
276/2017
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista
275/2017
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
274/2017
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
273/2017
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
272/2017
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
271/2017
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
270/2017
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
269/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen toista vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
268/2017
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
267/2017
Laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta
266/2017
Laki sähkömarkkinalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
265/2017
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain muuttamisesta
264/2017
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
263/2017
Laki ilmailulain 79 §:n muuttamisesta
262/2017
Laki   ratalain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
261/2017
Laki maantielain 18 ja 29 §:n muuttamisesta
260/2017
Laki ydinenergialain 23 ja 25 §:n muuttamisesta
259/2017
Laki kaivoslain 34 ja 56 §:n muuttamisesta
258/2017
Laki maa-aineslain muuttamisesta
257/2017
Laki vesilain muuttamisesta
256/2017
Laki ympäristönsuojelulain 39 ja 83 §:n muuttamisesta
255/2017
Laki luonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta
254/2017
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
253/2017
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta
252/2017
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
251/2017
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.