Säädökset alkuperäisinä: 2017

400/2017
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperikeskuksen toimiluvasta
399/2017
Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
398/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
397/2017
Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
396/2017
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
395/2017
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 2 luvun 6 §:n muuttamisesta
394/2017
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
393/2017
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 19 luvun 11 §:n kumoamisesta
392/2017
Laki kirkkolain muuttamisesta
391/2017
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta
390/2017
Laki merityösopimuslain muuttamisesta
389/2017
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
388/2017
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
387/2017
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
386/2017
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta
385/2017
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
384/2017
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta
383/2017
Laki vankeuslain muuttamisesta
382/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
381/2017
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen turvamiehen koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
380/2017
Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen menetelmistä kulkuneuvon pysäyttämisessä ja voimakeinojen käyttämisessä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
379/2017
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
378/2017
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
377/2017
Laki poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta
376/2017
Laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta
375/2017
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
374/2017
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
373/2017
Laki lukiolain muuttamisesta
372/2017
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
371/2017
Laki Opetushallituksesta annetun lain muuttamisesta
370/2017
Laki Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken Kööpenhaminassa 7 päivänä marraskuuta 1933 tehdyn, konkurssia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
369/2017
Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
368/2017
Laki velkajärjestelyrekisteristä
367/2017
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain muuttamisesta
366/2017
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
365/2017
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
364/2017
Laki konkurssilain muuttamisesta
363/2017
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksestä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
362/2017
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta
361/2017
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
360/2017
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain muuttamisesta
359/2017
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
358/2017
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
357/2017
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
356/2017
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
355/2017
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
354/2017
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
353/2017
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
352/2017
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
351/2017
Laki arvopaperitileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.