Säädökset alkuperäisinä: 2017

500/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Veikkaus Oy:ltä perittävän maksun maksuunpanosta
499/2017
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
498/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2017 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
497/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus merityösopimuslaissa tarkoitettujen eräiden rahamäärien tarkistamisesta
496/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018
495/2017
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
494/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin opetussektorin tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
493/2017
Vuoden 2017 lisätalousarvio
492/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
491/2017
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
490/2017
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
489/2017
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
488/2017
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
487/2017
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
486/2017
Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta
485/2017
Laki Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
484/2017
Laki merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta
483/2017
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
482/2017
Laki merilain muuttamisesta
481/2017
Laki opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
480/2017
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta
479/2017
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
478/2017
Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
477/2017
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
476/2017
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
475/2017
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
474/2017
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
473/2017
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
472/2017
Laki lukiolain muuttamisesta
471/2017
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta
470/2017
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
469/2017
Laki asianajajista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
468/2017
Laki joukkorahoituslain 12 §:n muuttamisesta
467/2017
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
466/2017
Laki päästökauppalain 67 ja 73 §:n muuttamisesta
465/2017
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta
464/2017
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
463/2017
Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta
462/2017
Laki yhdistyslain muuttamisesta
461/2017
Laki vakuutusyhtiölain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
460/2017
Laki arpajaislain muuttamisesta
459/2017
Laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta
458/2017
Laki vakuutussopimuslain 6 a ja 16 §:n muuttamisesta
457/2017
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 15 §:n muuttamisesta
456/2017
Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi annetun lain 3 §:n muuttamisesta
455/2017
Laki arvonlisäverolain 209 t §:n 2 momentin kumoamisesta
454/2017
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
453/2017
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 28 ja 40 §:n muuttamisesta
452/2017
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
451/2017
Laki maksulaitoslain 7 ja 24 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.