Säädökset alkuperäisinä: 2017

550/2017
Laki työttömyysturvalain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
549/2017
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
548/2017
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
547/2017
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
546/2017
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
545/2017
Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
544/2017
Laki oikeustulkkirekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
543/2017
Laki yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
542/2017
Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
541/2017
Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
540/2017
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
539/2017
Laki opintotukilain muuttamisesta
538/2017
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
537/2017
Laki ammattikorkeakoululain 25 ja 26 §:n muuttamisesta
536/2017
Laki yliopistolain 37 ja 37 a §:n muuttamisesta
535/2017
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
534/2017
Laki lukiolain 18 a §:n muuttamisesta
533/2017
Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta
532/2017
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
531/2017
Laki ammatillisesta koulutuksesta
530/2017
Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta
529/2017
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
528/2017
Laki Verohallinnosta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta
527/2017
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
526/2017
Laki tullilain 10 ja 47 §:n muuttamisesta
525/2017
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 29 ja 73 §:n muuttamisesta
524/2017
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
523/2017
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
522/2017
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen luonto -juhlarahasta
521/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
520/2017
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 13 a §:n muuttamisesta
519/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestys
518/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2017–2019
517/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta
516/2017
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
515/2017
Korkeimman oikeuden päätös työjärjestyksensä muuttamisesta
514/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelman tukemisesta Tansanian yhdistyneen tasavallan hallituksen kanssa solmitun sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
513/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018
512/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018
511/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2017–2018
510/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018
509/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
508/2017
Laki tieliikennelain muuttamisesta
507/2017
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
506/2017
Laki Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
505/2017
Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
504/2017
Laki metsästyslain muuttamisesta
503/2017
Laki rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta
502/2017
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
501/2017
Maanmittauslaitoksen työjärjestys

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.