Säädökset alkuperäisinä: 2017

600/2017
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
599/2017
Verohallinnon päätös palautusten säilyttämisestä
598/2017
Valtioneuvoston asetus laivapäiväkirjan ja konepäiväkirjan pitämisestä eräissä aluksissa annetun asetuksen kumoamisesta
597/2017
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten voimaansaattamisesta sekä muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
596/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (326/1967) kumoamisesta
595/2017
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
594/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
593/2017
Valtioneuvoston asetus matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merilain muuttamisesta annetun lain ja valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
592/2017
Valtioneuvoston asetus merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn vuoden 1976 yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1996 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
591/2017
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
590/2017
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
589/2017
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
588/2017
Laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä
587/2017
Maakaasumarkkinalaki
586/2017
Verohallinnon päätös vuoden 2017 kiinteistöverotuksen päättymisestä
585/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta
584/2017
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
583/2017
Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
582/2017
Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
581/2017
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta
580/2017
Laki joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta
579/2017
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta
578/2017
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
577/2017
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta
576/2017
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
575/2017
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
574/2017
Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta
573/2017
Laki puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta
572/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen kumoamisesta
571/2017
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
570/2017
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
569/2017
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
568/2017
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
567/2017
Valtioneuvoston asetus Elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
566/2017
Verohallinnon päätös yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä
565/2017
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta
564/2017
Verohallinnon päätös työnantajan ja suorituksen maksajan muistiinpanovelvollisuudesta
563/2017
Verohallinnon päätös muistiinpanovelvollisuudesta
562/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
561/2017
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta
560/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017–2019 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
559/2017
Laki opintotukilain muuttamisesta
558/2017
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
557/2017
Laki ympäristönsuojelulain 159 ja 195 §:n muuttamisesta
556/2017
Laki eläinsuojelulain 26 b ja 33 f §:n muuttamisesta
555/2017
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
554/2017
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
553/2017
Laki ajokorttilain muuttamisesta
552/2017
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
551/2017
Laki terveydenhuoltolain 17 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.