Säädökset alkuperäisinä: 2017

650/2017
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
649/2017
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
648/2017
Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta
647/2017
Ympäristöministeriön asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista
646/2017
Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista
645/2017
Ympäristöministeriön asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista
644/2017
Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista
643/2017
Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista
642/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
641/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
640/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
639/2017
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
638/2017
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
637/2017
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2013 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
636/2017
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjaan vuonna 2009 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
635/2017
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
634/2017
Laki lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
633/2017
Laki lentoliikenteestä Seychellien tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
632/2017
Laki lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
631/2017
Laki lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
630/2017
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
629/2017
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
628/2017
Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
627/2017
Laki ympäristönsuojelulain 221 a §:n muuttamisesta
626/2017
Laki jätelain muuttamisesta
625/2017
Laki poliisilain 2 luvun muuttamisesta
624/2017
Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta
623/2017
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
622/2017
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
621/2017
Laki poliisilain 9 luvun muuttamisesta
620/2017
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta
619/2017
Laki rajavartiolain muuttamisesta
618/2017
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
617/2017
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/1509 Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 kumoamisesta
616/2017
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
615/2017
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
614/2017
Laki postilain muuttamisesta
613/2017
Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain kumoamisesta
612/2017
Laki ympäristönsuojelulain 68 ja 69 §:n muuttamisesta
611/2017
Laki vesilain muuttamisesta
610/2017
Valtiovarainministeriön asetus Tullin voimakeinoista sekä kulkuneuvon pysäyttämisestä
609/2017
Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
608/2017
Valtioneuvoston asetus postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
607/2017
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
606/2017
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
605/2017
Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä
604/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2017–2018
603/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
602/2017
Valtioneuvoston asetus Tullin voimankäyttövälineistä ja tullimiehen oikeudesta kantaa voimankäyttövälineitä
601/2017
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.