Säädökset alkuperäisinä: 2017

1150/2017
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1149/2017
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1148/2017
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1147/2017
Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä
1146/2017
Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä 
1145/2017
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1144/2017
Laki sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
1143/2017
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
1142/2017
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
1141/2017
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta
1140/2017
Laki työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta
1139/2017
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1138/2017
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1137/2017
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
1136/2017
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1135/2017
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1134/2017
Laki toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
1133/2017
Laki arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
1132/2017
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 a ja 27 c §:n muuttamisesta
1131/2017
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1130/2017
Laki Verohallinnosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1129/2017
Laki verontilityslain muuttamisesta
1128/2017
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
1127/2017
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1126/2017
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1125/2017
Laki lääkelain 7 §:n 2 momentin kumoamisesta
1124/2017
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
1123/2017
Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 25 §:n muuttamisesta 
1122/2017
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 11 c §:n muuttamisesta
1121/2017
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 47 §:n muuttamisesta
1120/2017
Laki tullilain 11 §:n muuttamisesta
1119/2017
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1118/2017
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1117/2017
Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1116/2017
Laki tupakkalain 82 §:n muuttamisesta
1115/2017
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 217 §:n muuttamisesta
1114/2017
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 46 g §:n muuttamisesta
1113/2017
Laki elintarvikelain 14 §:n muuttamisesta
1112/2017
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1111/2017
Laki lastensuojelulain 65 §:n muuttamisesta
1110/2017
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta
1109/2017
Laki tutkintavankeuslain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
1108/2017
Laki vankeuslain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta
1107/2017
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1106/2017
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1105/2017
Laki rikoslain 30 luvun 1 a §:n muuttamisesta
1104/2017
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1103/2017
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1102/2017
Alkoholilaki
1101/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.