1156/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1417/2006, ja

lisätään asetukseen uusi 2 a luku seuraavasti:

6 §
Luovan ja esityksellisen työn alat

Työsuhteessa, jossa luovan tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva, voidaan työssäoloehtoon lukea jokainen kalenteriviikko, jona henkilön tästä työstä saama veronalainen tulo kuukauden tarkastelujakson aikana on ollut vähintään työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n 3 momentin mukainen määrä.

2 a luku

Työttömyysetuuden määrää koskevat edellytykset

8 §
Työttömyysetuuden määrä ja osallistuminen muuhun kuin työllistymistä edistävään palveluun

Työttömyysturvalain 6 luvun 3 a §:n 3 momentin 5 kohdassa ja 7 luvun 5 a §:n 3 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna palveluna tai toimintana pidetään:

1) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettuun rekrytointikokeiluun osallistumista;

2) sellaiseen rekrytointikoulutukseen osallistumista, jota ei pidetä työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoitettuna palveluna ja jonka ajalta on maksettu työttömyysetuutta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Asetuksen 6 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen jälkeen alkavaan työsuhteeseen.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.