1027/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 luvun 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 4 luvun 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1267/2005, seuraavasti:

4 luku

Rahoitus

2 §
Valtion rahoitusosuuksien suorittaminen sairaanhoitovakuutuksen kuluista

Sairausvakuutuslain 18 luvun 2 ja 10 §:n mukaisten valtion osuuksien määrä ja mainitun luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimintakulujen valtion osuuden määrä vahvistetaan Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakulujen osalta vahvistetun valtion osuuden ja valtion maksamien ennakoiden erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden toimintakulujen ennakoissa.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2017.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Työministeri
Jari Lindström

Neuvotteleva virkamies
Milja Tiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.