1018/2017

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2017

Päätös Tullin työjärjestyksen 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Tullin pääjohtajan päätöksen mukaisesti

muutetaan Tullin työjärjestyksen (57/2013) 9 §:n 2 momentin 6 kohta ja 11 §, sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 1593/2015, ja

lisätään 9 §:n 2 momenttiin siitä päätöksellä 1593/2015 kumotun 7 kohdan tilalle uusi 7 kohta seuraavasti:

9 §
Hallinto-osasto

Osasto vastaa:


6) Tullimuseon toiminnasta;

7) organisaatioturvallisuudesta ja valmiusasioiden yhteensovittamisesta.


11 §
Esikunta

Esikunta hoitaa oikeudellista asiantuntemusta vaativia erityistehtäviä ja sovittaa yhteen kansainvälisiä asioita. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu tietosuojavastaava toimii esikunnassa.


Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2017.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2017

Pääjohtaja
Antti Hartikainen

Päälakimies
Arto Lillman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.