1014/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta vuosina 2018 ja 2019

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) 52 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Maksu virallisesta mittauksesta

Puutavaran virallisen mittauksen toimittamisesta peritään 500 euroa.

2 §
Valvontamittausmaksu

Valvontamittauksen toimittamisesta peritään 860 euroa.

3 §
Maksu mittauslautakunnan käsittelystä

Mittauslautakunnan käsittelystä peritään 1 000 euroa.

4 §
Maksujen maksaminen

Asianosaisten maksettavaksi määrätty maksu virallisesta mittauksesta, tehdasmittaajan maksettavaksi määrätty maksu valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävä maksu maksetaan Luonnonvarakeskukselle.

5 §
Menettely maksun määräämisessä

Virallisen mittaajan ja mittauslautakunnan on annettava asianosaisille tarvittavat tiedot maksun maksamiseksi.

Asianosaisten maksettavaksi määrättyä maksua koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi maksusta lopullisesti päättäneen viranomaisen on toimitettava Luonnonvarakeskukselle maksun perimistä varten jäljennös maksua koskevasta päätöksestä. Jäljennöstä voidaan käyttää täytäntöönpanokirjana perinnässä. Lisäksi on ilmoitettava, milloin maksua koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Tehdasmittaajan maksettavaksi määrätyn maksun eräännyttyä viranomaisen on toimitettava Luonnonvarakeskukselle maksun perimistä varten jäljennös maksua koskevasta päätöksestä. Jäljennöstä voidaan käyttää täytäntöönpanokirjana perinnässä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.