1002/2017

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 20 ja 24 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1009/2013) 20 ja 24 § seuraavasti:

20 §
Vesieläimiä ja niiden sukusoluja koskeva siirtokielto rajoitusvyöhykkeeltä

Taudille alttiiden tai vektorilajien kuuluvien vesiviljelyeläinten sekä niiden sukusolujen kuljettaminen rajoitusvyöhykkeeltä pois on eläintautilain 34 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä kiellettävä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto on ulotettava koskemaan myös taudille alttiiden ja vektorilajeihin kuuluvien, toiseen elinympäristöön siirrettäviksi tarkoitettujen vesieläinten ja niiden sukusolujen kuljettamista.

24 §
Muut vesieläimiä ja niiden sukusoluja koskevat siirtokiellot ja istutuskielto

Taudille alttiiden tai vektorilajien kuuluvien vesiviljelyeläinten sekä niiden sukusolujen kuljettaminen rajoitusvyöhykkeellä, rajoitusvyöhykkeelle tai niiden vapauttaminen luontoon rajoitusvyöhykkeellä on eläintautilain 34 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä kiellettävä, jos kielto on tarpeellinen taudin leviämisen estämiseksi tai sen hävittämiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto on ulotettava koskemaan myös taudille alttiiden ja vektorilajeihin kuuluvien, toiseen elinympäristöön siirrettäviksi tarkoitettujen vesieläinten ja niiden sukusolujen kuljettamista, jos kielto on tarpeellinen taudin leviämisen estämiseksi tai sen hävittämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2017.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.