873/2017

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä tarkoitettuja Tilastokeskuksen maksuttomia suoritteita ovat:

1) yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot, julkaisut ja tiedostot itsepalveluna käytettyinä;

2) pienet opastus- ja tietopalvelut;

3) Tilastokirjaston lainauspalvelut;

4) kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa tarkoitetuille.

2 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Tilastokeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitettavat tai saatavilla olevat valmiit suoritteet:

1) tilastoalan lehdet ja painetut julkaisut lukuun ottamatta 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja sekä kaikkien julkaisujen painattaminen ja toimittaminen;

2) toimeksiantopalvelut, tutkimukset ja selvitykset sekä tilasto- ja muut asiantuntijapalvelut;

3) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä muut niihin liittyvät palvelut;

4) rekisteripalvelut;

5) asiakaskohtaiset tietokantapalvelut;

6) kuolintodistusten jäljennösten antaminen muille kuin 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetuille;

7) Tilastokeskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö;

8) jäljennösten antaminen ja muut 1–6 kohdassa tarkoitettuihin suoritteisiin verrattavat palvelut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen jäljennösten ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Tilastokeskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Minna Sneck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.