846/2017

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen (910/2004) 3 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 135/2008, seuraavasti:

3 §
Turvallisuusarvioinnista vastaavat toimielimet

Elintarvikkeiden turvallisuusarvioinnista vastaava asetuksen 6 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu toimielin on Elintarviketurvallisuusvirasto.

Rehujen turvallisuusarvioinnista vastaava asetuksen 18 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu toimielin on Elintarviketurvallisuusvirasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Kaupallinen neuvos
Leena Mannonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.