838/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 15 §,

muutetaan 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n edellä oleva väliotsikko, 13 §:n 2 momentti sekä liite,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentti laissa 1203/1995, 9 §:n 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti laissa 1185/2016 ja liite laeissa 1497/2015 ja 1071/2016, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1125/2010, uusi 3 momentti ja 11 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1125/2010 ja 1185/2016, uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Sikarina pidetään edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tuotetta, joka painaa yli 3 grammaa ja pikkusikarina pidetään vastaavaa tuotetta, joka painaa enintään 3 grammaa.

8 §

Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi yksikköverona. Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.


9 §

Säännösten vastaisesti tai muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita ole, tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän vähittäismyyntihinnan painotettua keskiarvoa, jonka Verohallinto vahvistaa. Tuoteryhmän painotettu keskiarvo lasketaan 13 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvona pidetään kuitenkin tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Verohallinto vahvistaa.

Hintalipukkeet
11 §

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hintalipukkeiden ja vähittäismyyntipakkauksiin painettavan tekstin sisältämistä tiedoista, koosta ja sijainnista pakkauksessa.

13 §

Verohallinto vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan jakamalla kaikkien kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaismäärällä. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan vastaavalla tavalla. Vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo on vahvistettava viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä edeltävänä kalenterivuonna tehtyjä kulutukseen luovutuksia koskevien tietojen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 110/2017
VaVM 10/2017
EV 115/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Liite

VEROTAULUKKO ASovelletaan 1.1–30.6.2018
Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 53,75/1 000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 235,50/1 000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit
- Sikarit 2. 0,01/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 0,24/kpl
- Pikkusikarit 2B. 0,01/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 0,24/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 46,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 36,25/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 143,25/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 0,30/ml
-- nikotiiniton 7A. 0,30/ml
VEROTAULUKKO BSovelletaan 1.7–31.12.2018
Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 58,00/1 000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 248,00/1 000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit
- Sikarit 2. 0,015/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 0,25/kpl
- Pikkusikarit 2B. 0,015/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 0,25/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 51,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 39,00/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 151,00/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 0,30/ml
-- nikotiiniton 7A. 0,30/ml
VEROTAULUKKO CSovelletaan 1.1–30.6.2019
Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 62,25/1 000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 260,50/1 000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit
- Sikarit 2. 0,02/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 0,26/kpl
- Pikkusikarit 2B. 0,02/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 0,26/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 56,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 41,75/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 158,75/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 0,30/ml
-- nikotiiniton 7A. 0,30/ml
VEROTAULUKKO DSovelletaan 1.7.2019 lukien
Tuote Tuoteryhmä Euroa/yksikkö Prosenttia vähittäismyyntihinnasta
Savukkeet 1. 66,50/1 000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 273,00/1 000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit
- Sikarit 2. 0,025/kpl 34,0
-- Sikareiden vähimmäisvero 2A. 0,27/kpl
- Pikkusikarit 2B. 0,025/kpl 34,0
-- Pikkusikareiden vähimmäisvero 2C. 0,27/kpl
Piippu- ja savuketupakka 3. 61,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 44,50/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 166,50/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
-- nikotiinipitoinen 7. 0,30/ml
-- nikotiiniton 7A. 0,30/ml

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.