835/2017

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2017

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 85 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 973/2007:

1 §
Toimivaltaiset työ- ja elinkeinotoimistot

Ulkomaalaislain (301/2004) nojalla työ- ja elinkeinotoimistolle säädettyihin tehtäviin toimivaltaisia ovat Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistot. Tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

Edellä 1 momentissa mainituista työ- ja elinkeinotoimistoista toimivaltainen on se työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella työnteko tapahtuu. Jos työtä tehdään useamman työ- ja elinkeinotoimiston alueella, päätösvaltainen on työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella työnteko pääasiassa tapahtuu. Jos työnteko ei ole minkään työ- ja elinkeinotoimiston alueella sidottua, päätösvaltainen on työ- ja elinkeinotoimisto, jonka alueella on työnantajan toimipaikka.

2 §
Työ- ja elinkeinotoimistojen alueet

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin toimivaltaisten työ- ja elinkeino-toimistojen alueet ovat:

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristö-keskuksen alue.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto: Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueet.

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Pirkanmaan, Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueet.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueet.

3 §
Siirtymäsäännös

Tämä asetuksen voimaan tullessa vireillä olevat työntekijän oleskelulupa-asiat käsitellään seuraavissa työ- ja elinkeinotoimistoissa:

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa vireillä olevat asiat.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto: Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa vireillä olevat asiat.

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa vireillä olevat asiat.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista 26 päivänä marraskuuta 2012 annettu työ- ja elinkeinoministeriön asetus (648/2012).

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2017

Työministeri
Jari Lindström

Hallitusneuvos
Olli Sorainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.