829/2017

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (548/2015) 32–34 ja 36 § sekä

muutetaan 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentti sekä 29–31 ja 35 § seuraavasti:

19 §
Vankien työ- ja toiminta-aika

Muun kuin Rikosseuraamuslaitoksen lukuun tehdyssä avolaitostyössä sovelletaan yleistä työaikalainsäädäntöä.


20 §
Siviilityön ehdot

Lupa siviilityöhön annetaan määräajaksi tai toistaiseksi. Siviilityön ehdoissa on määrättävä:

1) päivittäinen lähtöaika vankilasta ja vankilaan paluuaika;

2) kulkuväline ja kulkureitti;

3) työn sisältö ja työskentelypaikka;

4) luvan sähköinen tai muu valvontatapa sekä muut vankilan ulkopuolella liikkumista ja yhteydenpitoa koskevat ehdot;

5) työpaikan yhdyshenkilö;

6) vangin velvollisuus esittää palkkatiedot.


22 §
Opintoluvan ehdot

Opintolupa myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi. Opintoluvan ehdoissa on määrättävä:

1) vankilasta lähtöaika ja vankilaan paluuaika;

2) kulkuväline ja kulkureitti;

3) opiskelupaikka;

4) opintoluvan sähköinen tai muu valvontatapa sekä muut vankilan ulkopuolella liikkumista ja yhteydenpitoa koskevat ehdot;

5) opiskelupaikan yhdyshenkilö;

6) selvitys opintotuesta.


29 §
Toimintarahan määräytyminen

Toimintaraha maksetaan niiltä päiviltä, joina vanki osallistuu työhön ja muuhun toimintaan. Vangin toiminta-aika määritetään toimintaan sijoitettaessa.

Toimintaraha maksetaan myös, jos vanki on poissa toiminnasta määräaikaisen osallistumisvelvollisuudesta vapauttamisen, poistumisluvan, tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa läsnäolon tai muun vastaavan hyväksyttävän syyn vuoksi.

Toimintarahaa maksetaan ensimmäisessä luokassa 3,01 euroa päivältä, toisessa luokassa 4,62 euroa päivältä ja kolmannessa luokassa 7,35 euroa päivältä. Toimintarahan lisäksi maksettava provisio voi olla enintään 20 prosenttia toimintarahan määrästä.

30 §
Palkan määräytyminen

Muun kuin Rikosseuraamuslaitoksen lukuun tehdystä avolaitostyöstä maksetaan palkkaa niiltä työtunneilta, joina vanki osallistuu työhön. Vangin työaika määritetään työhön sijoitettaessa.

Palkkaa maksetaan myös, jos vanki on poissa työstä määräaikaisen osallistumisvelvollisuudesta vapauttamisen, poistumisluvan, tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa läsnäolon tai muun vastaavan hyväksyttävän syyn vuoksi.

Palkka on ensimmäisessä palkkaluokassa 4,70 euroa tunnilta ja toisessa 5 euroa tunnilta. Työhön perehdyttävän jakson ajalta voidaan maksaa toimintarahaa.

31 §
Käyttörahan määräytyminen

Vangille maksetaan käyttörahaa 1,60 euroa jokaiselta rangaistusajaksi luettavalta päivältä ennen vapauttamista.

Rangaistusta suorittamaan saapuneelle vangille voidaan maksaa käyttörahaa etukäteen 14 päivältä välttämättömien hankintojen suorittamista varten.

35 §
Korvaus omatoimisesta ruokahuollosta

Vangille annetaan omatoimisen ruokahuollon järjestämiseksi korvausta 1,50 euroa aamiaisesta, 2,50 euroa lounaasta, 2,50 euroa päivällisestä ja 1,10 euroa iltapalasta, jollei vankila hanki asuinosastolla valmistettavien aterioiden raaka-aineita. Vangin mukana olevaa pientä lasta varten annetaan lisäksi puolet vangille annettavasta summasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Hallitussihteeri
Juho Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.