788/2017

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1151/2016:

1 §

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 g §:ssä tarkoitetut rakennuksissa käytettävät energiamuotojen kertoimien lukuarvot ovat:

1) sähkö 1,20;

2) kaukolämpö 0,50;

3) kaukojäähdytys 0,28;

4) fossiiliset polttoaineet 1,00;

5) rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista annettu valtioneuvoston asetus (9/2013).

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/1535/EU (32015L1535); EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL L 153, 18.6.2010, s.13
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY (32009L0028); EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Rakennusneuvos
Pekka Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.