784/2017

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (915/2005) 14 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 167/2012,

muutetaan 11–13 §, sellaisina kuin niistä ovat 12 § asetuksessa 167/2012 ja 13 § osaksi asetuksissa 167/2012 ja 565/2012, sekä

lisätään uusi 10 a § seuraavasti:

10 a §
Ylioppilastutkinnon kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma

Ylioppilastutkintolautakunta laatii neljäksi vuodeksi kerrallaan esityksen ylioppilastutkinnon kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy.

11 §
Ohjesääntö

Ylioppilastutkintolautakunta hyväksyy ohjesäännön, jossa määrätään:

1) lautakunnan työskentelystä ja kokouksiin liittyvistä menettelytavoista;

2) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävistä, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä ylioppilastutkintolautakunnan kanslian pääsihteerin ja muun henkilökunnan oikeudesta käyttää lautakunnan päätösvaltaa;

3) muista tarpeellisista lautakunnan toimintaan kuuluvista asioista.

12 §
Palkkiot

Opetushallitus vahvistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä jäsenten ja apujäsenten palkkiot.

13 §
Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia ja pääsihteeri

Ylioppilastutkintolautakunnalla on kanslia, joka hoitaa ja kehittää tutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä.

Kanslian esimiehenä toimii pääsihteeri, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää lautakuntaa kuultuaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa pääsihteerin palkkauksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Sen 10 a §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä toukokuuta 2019.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2017

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Lainsäädäntöneuvos
Eerikki Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.