764/2017

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenteista vuonna 2018

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:n 2 momentin ja työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (71/2016) 4 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on työntekijän eläkelain 153 §:n 2 momentti laissa 945/2016:

1 §

Työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:n 1 momentissa tarkoitettu työntekijän työeläke-vakuutusmaksuprosentti on 6,35 ja työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (71/2016) 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu korotettu työeläkevakuutusmaksuprosentti on 7,85 vuonna 2018.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Ylimatemaatikko
Tarja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.