739/2017

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti:

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen (124/2015) 2 §:n 7 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 778/2015, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


7) irtotavarakontilla tie- ja rautatiekuljetuksissa ja IMDG-säännöstön mukaisissa avomerikuljetuksissa kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitettua yksikköä, jossa kuljetettava aine on suorassa kosketuksessa sisäseinämien kanssa;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2017.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.