736/2017

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettuun lakiin liitty-vien lakien voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään poronhoitolain 33 ja 34 §:n muuttamisesta annetun lain (988/2011) voimaantulosäännöksen, aravalain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (989/2011) voimaantulosäännöksen, omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (990/2011) voimaantulosäännöksen, maaseutuelinkeinojen rahoituslain 2 §:n muuttamisesta annetun lain (996/2011) voimaantulosäännöksen 1 momentin, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta annetun lain (999/2011) voimaantulosäännöksen 1 momentin, varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain (1000/2011) voimaantulosäännöksen 1 momentin ja maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta annetun lain (75/2014) 1 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 15 päivänä marraskuuta 2017:

1) laki poronhoitolain 33 ja 34 §:n muuttamisesta (988/2011);

2) laki aravalain 1 §:n muuttamisesta (989/2011);

3) laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (990/2011);

4) laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 2 §:n muuttamisesta (996/2011);

5) laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta (999/2011);

6) laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta (1000/2011);

7) laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta (84/2014).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2017.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Mika Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.