Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

731/2017

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2017

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen (162/2015) 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 43 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti asetuksessa 842/2016, seuraavasti:

2 §
EU-asioiden osaston tehtävät

Osastossa on yleisten EU-asioiden yksikkö, EU-politiikkayksikkö, EU-tiedonhallintayksikkö ja EU-puheenjohtajuussihteeristö.

5 §
Valtioneuvoston hallintoyksikön tehtävät

Valtioneuvoston hallintoyksikkö hoitaa lisäksi puoluetukien myöntämiseen liittyvät asiat sekä muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan valtioneuvoston kanslian toimialan tehtävien hoitamiseen ja jotka eivät kuulu jollekin toiselle osastolle tai osastoihin kuulumattomalle yksikölle.

8 §
Tila- ja turvallisuustoimialan tehtävät

Tila- ja turvallisuustoimialan tehtävänä on:

1) valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan kokoaminen ja poikkihallinnollinen kokonaisturvallisuusanalyysi;

2) hybridianalyysi;

3) häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovittaminen;

4) valtioneuvoston yhteinen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautuminen;

5) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen turvallisuuden ja tietoturvallisuuden ohjaus ja yhteensovittaminen;

6) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden turvallisuuspalvelut;

7) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden kotimaan toimitilojen ja edustustilojen tilahallinto ja niihin liittyvät palvelut;

8) virastopalvelut;

9) kuljetuspalvelut.

9 §
Henkilöstö- ja taloustoimialan tehtävät

Henkilöstö- ja taloustoimialan tehtävänä on lisäksi puoluetukien myöntämiseen liittyvät asiat.

13 §
Osastoihin kuulumattomien yksiöiden tehtävät

Istuntoyksikön tehtävänä on hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen ja muut niiden väliset yhteydet, hallituksen vaihdokseen ja työskentelyyn liittyvät toimenpiteet, hallituksen vuosikertomus, valtioneuvoston päätöksentekomenettelyt ja käytännön järjestelyt sekä valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyjen järjestäminen. Sen tehtävänä on myös lainsäädännön arviointineuvoston tuki, hallituksen lainsäädäntösuunnitelma, tasavallan presidentin kansliaa koskevat lainsäädäntöasiat sekä tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimiasiat ja valmiuslain käyttöönottoon valtioneuvostossa liittyvät yleiset kysymykset.


43 §
Virkamatkat

Alivaltiosihteeri antaa virkamatkaa koskevan matkamääräyksen pääministerille, ministerille, osaston päällikölle, osastoihin kuulumattoman yksikön päällikölle ja pääministerin työvierailujen valtuuskuntien jäsenille.Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä marraskuuta 2017.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2017

Pääministeri
Juha Sipilä

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.