704/2017

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2017

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 2 §:n 14 ja 23 kohta, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 ja 5 momentti sekä 5 §:n 6 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 14 ja 23 kohta ja 3 §:n 1 momentti asetuksessa 1333/2015, 4 §:n 2 momentti asetuksessa 263/2011, 4 §:n 5 momentti asetuksessa 455/2013 sekä 5 §:n 6 kohta asetuksessa 837/2015, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:


14) Keva;


23) SoteDigi Oy.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) valtionhallinnon kehittämisosasto;

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT);

8) kehittämis- ja hallintotoiminto.


4 §
Johtavat virkamiehet

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, ministeriön kehittämis- ja hallintotoiminnosta vastaavana päällikkönä hallinto- ja kehitysjohtaja, julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisestä osastosta (JulkICT) vastaavana päällikkönä ICT-johtaja ja valtioneuvoston controller -toiminnon päällikkönä valtioneuvoston controller.


Osastopäälliköllä, hallinto- ja kehitysjohtajalla, talouspolitiikan koordinaattorilla sekä ICT-johtajalla on ylijohtajan arvonimi, valtion talousarviosta vastaavan osaston päälliköllä kuitenkin budjettipäällikön arvonimi.

5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


6) neuvottelujohtajalla, talousjohtajalla, tietojohtajalla, viestintäjohtajalla ja muulla johtajalla, finanssineuvoksella, budjettineuvoksella ja muulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.