703/2017

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus verokannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1363/2016) 4 §:n 3 momentti,

muutetaan 6 § sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

5 a §
Eräpäivän siirtyminen

Jos muun veron kuin kiinteistöveron, varainsiirtoveron tai arvonlisäveron, johon sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 12 a luvussa säädettyä erityisjärjestelmää, eräpäivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä on seuraava ensimmäinen pankkipäivä.

6 §
Veronpalautuksen maksaminen

Tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitetulle yhteisölle ja 5 §:ssä tarkoitetulle yhteisetuudelle tulevan veronpalautuksen maksupäivä on verovelvollisen verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden seitsemäs päivä. Veronpalautus katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se veloitetaan Verohallinnon tililtä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Tämän asetuksen 5 a §:ää sovelletaan muun verovelvollisen kuin yhteisön ja yhteisetuuden tuloverotuksessa 1 päivästä marraskuuta 2018.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Henna Ritari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.