693/2017

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2017

Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tätä lakia sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisen työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaisten vakuutusten perusteella maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskorkoon.

2 §

Sen estämättä, mitä maatalousyrittäjän eläkelaissa ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään vakuutusmaksun viivästyskorosta, jos vakuutettu on laiminlyönyt edellä 1 §:ssä tarkoitetun vakuutusmaksun suorittamisen, viivästyskorko on suorituksen viivästymisen ajalta neljä prosenttia.

Mitä tässä laissa säädetään maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisten vakuutusmaksujen viivästyskorosta, koskee myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) mukaisten vakuutusmaksujen viivästyskorkoa.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Lakia sovelletaan 1 §:ssä tarkoitettujen maksujen viivästymiseen 1 päivästä heinäkuuta 2017.

HE 79/2017
StVM 6/2017
EV 87/2017

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.