680/2017

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) nojalla:

1 §
Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisia ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja ovat tämän asetuksen liitteessä säädetyt tutkinnot.

2 §
Osaamisalojen määrittämisessä käytettävät periaatteet

Ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin voi sisältyä kaksi tai useampia osaamisaloja, jos se on työelämän tai tutkinnon muodostumisen selkeyden kannalta tarpeellista.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään ammatillisista perustutkinnoista, elintarvikealan perustutkintoon tulee kuitenkin sisältyä meijerialan osaamisala, logistiikan perustutkintoon kuljetuspalvelujen osaamisala, metsäalan perustutkintoon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala ja rakennusalan perustutkintoon maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala.

3 §
Tutkintonimikkeiden määrittämisessä käytettävät periaatteet

Ammatillisilla perustutkinnoilla on tutkintonimike tai tutkintonimikkeitä. Ammattitutkinnoilla ja erikoisammattitutkinnoilla voi olla tutkintonimike tai tutkintonimikkeitä.

Tutkintonimike voi olla tutkintokohtainen tai osaamisalakohtainen. Yhdellä tutkinnolla tai osaamisalalla voi olla useita tutkintonimikkeitä.

4 §
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen laajuus osaamispisteinä

Kunkin 1 §:ssä tarkoitetun ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon laajuus osaamispisteinä määritellään tämän asetuksen liitteessä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Liitteen 1 luvun 6, 10, 22, 31, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 54, 60 ja 63 kohta, 2 luvun 1, 8, 16, 20, 43, 74, 87, 92, 113, 148 ja 178 kohta sekä 3 luvun 11, 14, 26, 49, 58, 69 ja 89 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2018.

Liitteen 2 luvun 18, 29, 44, 51, 54, 66, 84, 86, 98, 103, 109, 121, 125, 131, 132, 139, 143, 156, 159, 161, 167, 170, 176 ja 199 kohta sekä 3 luvun 1, 13, 15, 21, 24, 31–33, 42, 65, 66, 76, 78, 81, 90, 91, 95, 100–102, 114, 117, 119, 125 ja 129 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2019.

Liitteen 1 luvun 5, 7, 11–13, 15–17, 19, 21, 30, 34, 36, 40, 42, 49, 55, 59, 61 ja 62 kohta, 2 luvun 7, 9, 11–13, 15, 21, 26, 40–42, 45, 53, 75, 76, 81–83, 88, 91, 100, 107, 124, 133, 136,140, 152, 153, 158, 184, 186, 187, 193 ja 198 sekä 3 luvun 12, 34, 37, 38, 41, 59, 70, 71, 87, 88, 107, 115, 133, 138 ja 146 kohta on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2018.

Liitteen 2 luvun 2, 4–6, 10, 14, 19, 23–25, 28, 30–34, 36–38, 47–50, 52, 55–59, 61–65, 67–70, 72, 73, 79, 80, 85, 89, 90, 94, 95, 99, 101, 102, 104, 106, 110–112, 114, 115, 117–120, 123, 129, 130, 134, 137, 138, 141, 142, 145–147, 149–151, 154, 155, 157, 162–166, 168, 169, 175, 177, 179–183, 185, 189–192, 194–197 ja 200 kohta sekä 3 luvun 2–10, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28–30, 35, 36, 39, 40, 43–48, 50–52, 54–57, 61–63, 67, 68, 72, 75, 77, 79, 82, 84–86, 92, 94, 97–99, 103–106, 108, 109, 111–113, 116, 120–124, 131, 134–136, 139, 141, 143–145, 147 ja 149 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2021 saakka.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2017

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Antti Randell

Liite

AMMATILLISET TUTKINNOT

1 luku

Ammatilliset perustutkinnot

1) Autoalan perustutkinto
2) Elintarvikealan perustutkinto
3) Hammastekniikan perustutkinto
4) Hevostalouden perustutkinto
5) Hiusalan perustutkinto
6) Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
7) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
8) Kaivosalan perustutkinto
9) Kalatalouden perustutkinto
10) Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
11) Kauneudenhoitoalan perustutkinto
12) Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
13) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
14) Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
15) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
16) Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
17) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
18) Laboratorioalan perustutkinto
19) Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
20) Lentokoneasennuksen perustutkinto
21) Liiketalouden perustutkinto
22) Liiketoiminnan perustutkinto
23) Liikunnanohjauksen perustutkinto
24) Logistiikan perustutkinto
25) Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
26) Lääkealan perustutkinto
27) Maanmittausalan perustutkinto
28) Maatalousalan perustutkinto
29) Matkailualan perustutkinto
30) Media-alan perustutkinto
31) Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
32) Merenkulkualan perustutkinto
33) Metsäalan perustutkinto
34) Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
35) Musiikkialan perustutkinto
36) Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
37) Pintakäsittelyalan perustutkinto
38) Prosessiteollisuuden perustutkinto
39) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
40) Puualan perustutkinto
41) Puutarha-alan perustutkinto
42) Puutarhatalouden perustutkinto
43) Puuteollisuuden perustutkinto
44) Rakennusalan perustutkinto
45) Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
46) Sirkusalan perustutkinto
47) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
48) Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
49) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
50) Taideteollisuusalan perustutkinto
51) Talotekniikan perustutkinto
52) Tanssialan perustutkinto
53) Teknisen suunnittelun perustutkinto
54) Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
55) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
56) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
57) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
58) Turvallisuusalan perustutkinto
59) Veneenrakennuksen perustutkinto
60) Veneenrakennusalan perustutkinto
61) Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto
62) Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
63) Välinehuoltoalan perustutkinto

2 luku

Ammattitutkinnot Laajuus osaamispisteinä
1) Ajoneuvoalan ammattitutkinto 150
2) Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto
3) Ammattisukeltajan ammattitutkinto 150
4) Arboristin ammattitutkinto
5) Aseseppäkisällin ammattitutkinto
6) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
7) Asioimistulkin ammattitutkinto
8) Asioimistulkkauksen ammattitutkinto 150
9) Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto
10) Automaatioasentajan ammattitutkinto
11) Autokorimekaanikon ammattitutkinto
12) Automaalarin ammattitutkinto
13) Automyyjän ammattitutkinto
14) Bioenergia-alan ammattitutkinto
15) Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
16) Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto 120
17) Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 120
18) Eläintenhoidon ammattitutkinto 150
19) Eläintenhoitajan ammattitutkinto
20) Energia-alan ammattitutkinto 150
21) Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
22) Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto 150
23) Finanssialan ammattitutkinto
24) Floristin ammattitutkinto
25) Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
26) Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto
27) Hevostalouden ammattitutkinto 150
28) Hierojan ammattitutkinto
29) Hieronnan ammattitutkinto 150
30) Hissiasentajan ammattitutkinto
31) Hiusalan ammattitutkinto
32) Hotellivirkailijan ammattitutkinto
33) Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
34) Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
35) Isännöinnin ammattitutkinto 150
36) Jalkinealan ammattitutkinto
37) Jalkojenhoidon ammattitutkinto
38) Jalometallialan ammattitutkinto
39) Kaivosalan ammattitutkinto 150
40) Kalanjalostajan ammattitutkinto
41) Kalanviljelijän ammattitutkinto
42) Kalastusoppaan ammattitutkinto
43) Kalatalouden ammattitutkinto 150
44) Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150
45) Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
46) Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 150
47) Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto
48) Kipsausalan ammattitutkinto
49) Kirjansitojan ammattitutkinto
50) Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto
51) Kivialan ammattitutkinto 150
52) Kivimiehen ammattitutkinto
53) Kondiittorin ammattitutkinto
54) Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto 150
55) Koneenasentajan ammattitutkinto
56) Koneistajan ammattitutkinto
57) Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
58) Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
59) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
60) Kuljetusalan ammattitutkinto 150
61) Kultaajakisällin ammattitutkinto
62) Kumialan ammattitutkinto
63) Kunnossapidon ammattitutkinto
64) Kylmäasentajan ammattitutkinto
65) Käsityöntekijän ammattitutkinto
66) Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto 150
67) Laivanrakennusalan ammattitutkinto
68) Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
69) Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
70) Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
71) Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 150
72) Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
73) Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
74) Leipomoalan ammattitutkinto 150
75) Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
76) Leipurin ammattitutkinto
77) Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 150
78) Lentokonetekniikan ammattitutkinto 150
79) Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto
80) Levyalan ammattitutkinto
81) Lihanjalostajan ammattitutkinto
82) Lihantarkastuksen ammattitutkinto
83) Lihateollisuuden ammattitutkinto
84) Liiketoiminnan ammattitutkinto 150
85) Liikunnan ammattitutkinto
86) Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto 150
87) Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto 150
88) Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
89) Lukkosepän ammattitutkinto
90) Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
91) Luonnontuotealan ammattitutkinto
92) Luontoalan ammattitutkinto 150
93) Lähiesimiestyön ammattitutkinto 150
94) Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
95) Maalarin ammattitutkinto
96) Maanmittausalan ammattitutkinto 150
97) Maarakennusalan ammattitutkinto 150
98) Maatalousalan ammattitutkinto 150
99) Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
100) Maidonjalostajan ammattitutkinto
101) Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
102) Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
103) Matkailupalvelujen ammattitutkinto 150
104) Matkaoppaan ammattitutkinto
105) Media-alan ammattitutkinto 150
106) Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
107) Meijeriteollisuuden ammattitutkinto
108) Merenkulkualan ammattitutkinto 150
109) Metsäalan ammattitutkinto 150
110) Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
111) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
112) Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
113) Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto 150
114) Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
115) Muovimekaanikon ammattitutkinto
116) Musiikkituotannon ammattitutkinto 150
117) Myynnin ammattitutkinto
118) Nahanvalmistajan ammattitutkinto
119) Nuohoojan ammattitutkinto
120) Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
121) Opastuspalvelujen ammattitutkinto 120
122) Palvelulogistiikan ammattitutkinto 150
123) Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
124) Pienkonemekaanikon ammattitutkinto
125) Pintakäsittelyalan ammattitutkinto 150
126) Porotalouden ammattitutkinto 150
127) Prosessiteollisuuden ammattitutkinto 150
128) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 150
129) Putkiasentajan ammattitutkinto
130) Puualan ammattitutkinto
131) Puutarha-alan ammattitutkinto 150
132) Puuteollisuuden ammattitutkinto 150
133) Päihdetyön ammattitutkinto
134) Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
135) Rakennustuotealan ammattitutkinto 150
136) Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto
137) Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
138) Ravintolakokin ammattitutkinto
139) Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto 120
140) Rengasalan ammattitutkinto
141) Restaurointikisällin ammattitutkinto
142) Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
143) Ruokapalvelujen ammattitutkinto 150
144) Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 150
145) Saha-alan ammattitutkinto
146) Seminologin ammattitutkinto
147) Seppäkisällin ammattitutkinto
148) Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 150
149) Sihteerin ammattitutkinto
150) Sisustusalan ammattitutkinto
151) Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
152) Suntion ammattitutkinto
153) Suunnitteluassistentin ammattitutkinto
154) Suurtalouskokin ammattitutkinto
155) Sähköasentajan ammattitutkinto
156) Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto 150
157) Sähköteollisuuden ammattitutkinto
158) Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
159) Taideteollisuusalan ammattitutkinto 150
160) Talonrakennusalan ammattitutkinto 150
161) Talotekniikan ammattitutkinto 150
162) Taloushallinnon ammattitutkinto
163) Tarjoilijan ammattitutkinto
164) Teknisen eristäjän ammattitutkinto
165) Tekstiilialan ammattitutkinto
166) Tekstiilihuollon ammattitutkinto
167) Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto 150
168) Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
169) Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
170) Terveysalan ammattitutkinto 150
171) Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto 150
172) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto 150
173) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto 150
174) Tullialan ammattitutkinto 150
175) Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
176) Tuotantotekniikan ammattitutkinto 150
177) Turkkurin ammattitutkinto
178) Turvallisuusalan ammattitutkinto 150
179) Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto
180) Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
181) Ulkomaankaupan ammattitutkinto
182) Vaatetusalan ammattitutkinto
183) Valmentajan ammattitutkinto
184) Valokuvaajan ammattitutkinto
185) Valumallin valmistajan ammattitutkinto
186) Varaosamyyjän ammattitutkinto
187) Vartijan ammattitutkinto
188) Veneenrakennusalan ammattitutkinto 150
189) Verhoilijan ammattitutkinto
190) Vesihuoltoalan ammattitutkinto
191) Viheralan ammattitutkinto
192) Vihersisustajan ammattitutkinto
193) Viinintuotannon ammattitutkinto
194) Viljelijän ammattitutkinto
195) Viljelypuutarhurin ammattitutkinto
196) Virastomestarin ammattitutkinto
197) Välinehuoltajan ammattitutkinto
198) Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
199) Ympäristöalan ammattitutkinto 150
200) Ympäristöhuollon ammattitutkinto
201) Yrittäjän ammattitutkinto 150
3 luku
Erikoisammattitutkinnot
1) Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto 180
2) Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
3) Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto
4) Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
5) Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
6) Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
7) Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
8) Automekaanikon erikoisammattitutkinto
9) Baarimestarin erikoisammattitutkinto
10) Dieettikokin erikoisammattitutkinto
11) Elintarvikealan erikoisammattitutkinto 180
12) Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
13) Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto 180
14) Energia-alan erikoisammattitutkinto 180
15) Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto 160
16) Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto 180
17) Floristimestarin erikoisammattitutkinto
18) Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
19) Hevostalouden erikoisammattitutkinto 180
20) Hierojan erikoisammattitutkinto
21) Hieronnan erikoisammattitutkinto 180
22) Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
23) Hiusalan erikoisammattitutkinto
24) Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto 180
25) Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
26) Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto 180
27) Isännöinnin erikoisammattitutkinto 180
28) Jalkinealan erikoisammattitutkinto
29) Jalometallialan erikoisammattitutkinto
30) Johtamisen erikoisammattitutkinto
31) Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180
32) Kalatalouden erikoisammattitutkinto 180
33) Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 180
34) Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
35) Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
36) Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
37) Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
38) Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
39) Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
40) Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto
41) Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
42) Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto 180
43) Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
44) Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
45) Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
46) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
47) Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
48) Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
49) Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 180
50) Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
51) Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
52) Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto
53) Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto 180
54) Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
55) Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto
56) Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
57) Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
58) Leipomoalan erikoisammattitutkinto 180
59) Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
60) Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto 180
61) Levymestarin erikoisammattitutkinto
62) Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
63) Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto
64) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto 180
65) Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 180
66) Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto 180
67) Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
68) Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
69) Luontoalan erikoisammattitutkinto 180
70) Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto
71) Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto
72) Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
73) Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 180
74) Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto 180
75) Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto
76) Maatalousalan erikoisammattitutkinto 180
77) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
78) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto 180
79) Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
80) Media-alan erikoisammattitutkinto 180
81) Metsäalan erikoisammattitutkinto 180
82) Metsämestarin erikoisammattitutkinto
83) Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto 180
84) Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
85) Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
86) Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
87) Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto
88) Oikeustulkin erikoisammattitutkinto
89) Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto 180
90) Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto 180
91) Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto 180
92) Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
93) Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto 180
94) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
95) Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto 180
96) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 180
97) Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
98) Puualan erikoisammattitutkinto
99) Puunkorjuun erikoisammattitutkinto
100) Puutarha-alan erikoisammattitutkinto 180
101) Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto 180
102) Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto 180
103) Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
104) Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto
105) Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
106) Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
107) Riistamestarin erikoisammattitutkinto
108) Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto
109) Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
110) Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 180
111) Sahamestarin erikoisammattitutkinto
112) Seppämestarin erikoisammattitutkinto
113) Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
114) Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto 180
115) Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
116) Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
117) Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto 180
118) Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 180
119) Talotekniikan erikoisammattitutkinto 180
120) Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
121) Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
122) Tekniikan erikoisammattitutkinto
123) Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
124) Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto
125) Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto 180
126) Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto 180
127) Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto 180
128) Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 180
129) Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto 180
130) Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 180
131) Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
132) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 180
133) Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
134) Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
135) Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
136) Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
137) Valmennuksen erikoisammattitutkinto 180
138) Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
139) Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
140) Vanhustyön erikoisammattitutkinto 180
141) Varastoalan erikoisammattitutkinto
142) Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto 180
143) Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
144) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
145) Viheralan erikoisammattitutkinto
146) Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto
147) Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto
148) Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 180
149) Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
150) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 180

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.