675/2017

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 206/2013:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen ilvesten määrä saa olla enintään 404 yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella. Poronhoitoalueella saalismäärää ei rajoiteta.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2018.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.