647/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017

Ympäristöministeriön asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Edustavien lehtojen ja niille ominaisten kasvi- ja eliölajien suojelemiseksi, sekä opetusta ja tutkimusta varten perustetaan Itä-Lappiin luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi 2 §:ssä mainitut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteessä oleviin karttoihin:

1) Härkkivaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaarin (liite 1), Kemijärven kunnassa;

2) Akanvaaran luonnonsuojelualue, jonka kuuluu noin 1 hehtaarin alue Pelkosenniemen kunnassa;

3) Kalkkivaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria (liite 3), Pel-kosenniemen kunnassa,

4) Peurahaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 45 hehtaaria (liite 4), Sallan kunnassa,

5) Arajoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 hehtaaria (liite 5), Savukosken kunnassa,

6) Keskilompolon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 17 hehtaaria (liite 6), Sodankylän kunnassa,

7) Kyläselän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 27 hehtaaria (liite 7), Sodankylän kunnassa.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Markus Tarasti

Karttaliitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.