646/2017

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Itä-Lapin luonnonsuojelualueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin ja 17 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Edustavien vanhojen metsien, suoluonnon, lehtojen sekä niille ominaisten kasvi- ja eliölajien ja pienvesien suojelemiseksi, sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan Itä-Lappiin luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi 2 §:ssä mainitut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteinä oleviin karttoihin:

1) Hyypiön luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 144 hehtaaria (liite 1), Kemijärven kunnassa;

2) Javarustunturin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14 66 hehtaaria (liite 2), Kemijärven kunnassa;

3) Juuvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 231 hehtaaria (liite 3), Kemijärven kunnassa;

4) Ottavaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 847 hehtaaria (liite 4), Kemijärven kunnassa;

5) Tynnyriaavan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 690 hehtaaria (liite 5), Kemijärven kunnassa;

6) Pomokairan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 47 885 hehtaaria (liite 6), Kittilän ja Sodankylän kunnissa;

7) Kemihaaran soiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 114 hehtaaria (liite 7), Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa;

8) Kilpiaavan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 833 hehtaaria (liite 8), Pelkosenniemen kunnassa;

9) Luiron soiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 884 hehtaaria (liite 9), Pelkosenniemen kunnassa;

10) Raateaavan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 575 hehtaaria (liite 10), Pelkosenniemen ja Kemijärven kunnissa;

11) Joutsitunturin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 044 hehtaaria (liite 11), Sallan kunnassa;

12) Saihoselän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 973 hehtaaria (liite 12), Sallan kunnassa;

13) Sallatunturin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 031 hehtaaria (liite 13), Sallan kunnassa;

14) Sammakkovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 752 hehtaaria (liite 14), Sallan kunnassa;

15) Sorsatunturin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 414 hehtaaria (liite 15), Sallan kunnassa;

16) Suomujärven aavan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 522 hehtaaria (liite 16), Sallan kunnassa;

17) Termusaavan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 387 hehtaaria (liite 17), Sallan kunnassa;

18) Vilmatunturin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 811 hehtaaria (liite 18), Sallan kunnassa;

19) Vuotostunturin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 505 hehtaaria (liite 19), Sallan ja Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa;

20) Hukka-aavan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 382 hehtaaria (liite 20), Savukosken kunnassa;

21) Koukkutunturin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 981 hehtaaria (liite 21), Savukosken kunnassa;

22) Marjavaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-alasta on noin 617 hehtaaria (liite 22), Savukosken kunnassa;

23) Sieriäisten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 583 hehtaaria (liite 23), Savukosken kunnassa;

24) Törmäojan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 364 hehtaaria (liite 24), Savukosken kunnassa;

25) Vintilänkairan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 20 611 hehtaaria (liite 25), Savukosken ja Sodankylän kunnissa;

26) Yli-Nuorttin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 391 hehtaaria (liite 26), Savukosken kunnassa;

27) Ellitsan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 855 hehtaaria (liite 27), Sodankylän kunnassa;

28) Iso-Sarrion luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 702 hehtaaria (liite 28), Sodankylän kunnassa;

29) Joukaisvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 139 hehtaaria (liite 29), Sodankylän kunnassa;

30) Kaaresvuoman luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 456 hehtaaria (liite 30), Sodankylän kunnassa;

31) Koitelaisen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 49 683 hehtaaria (liite 31), Sodankylän kunnassa;

32) Kulvakon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 146 hehtaaria (liite 32), Sodankylän kunnassa;

33) Loviaavan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 378 hehtaaria (liite 33), Sodankylän ja Pelkosenniemen kunnissa;

34) Unarin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 414 hehtaaria (liite 34), Sodankylän kunnassa;

35) Vuorsojärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 690 hehtaaria (liite 35), Sodankylän kunnassa.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Seuraavat toimet ovat kuitenkin sallittuja:

1) puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminta niillä Hyypiön ja Pomokairan luonnonsuojelualueen alueilla, joihin puolustusvoimilla on käyttöoikeus;

2) olemassa olevien moottorikelkkaurien yllä- ja kunnossapito sekä uralinjauksien vähäinen tai tilapäinen siirtäminen;

3) ympäristöministeriön vahvistamassa Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavassa tarkoitetun rautatien rakentaminen Joutsitunturin luonnonsuojelualueen läpi.

Moottorikelkkailureitin perustamisesta ja lakkauttamisesta perustettavilla luonnonsuojelualueilla päättää maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n 3 momentin nojalla Metsähallitus.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan lehtojensuojelualueista annetun asetuksen (503/1992) 2 §:n 1 momentin 51 kohta.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Markus Tarasti

Karttaliitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.