645/2017

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017

Ympäristöministeriön asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011, seuraavasti:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien edustavien soiden, lintuvesien, vanhojen metsien ja niittyjen eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi, perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi jäljempänä 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueiksi perustetaan seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteinä oleviin karttoihin:

1) Jämsänkallion luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 41,0 ha (liite 1), Haapajärven kaupungissa;

2) Korteojankorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8,0 ha (liite 2), Haapajärven kaupungissa;

3) Pajuperänkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 41,0 ha (liite 3), Haapajärven kaupungissa;

4) Vihtanevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12,0 ha (liite 4), Haapajärven kaupungissa;

5) Latvakankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 26,0 ha (liite 5), Kärsämäen kunnassa;

6) Mustakydön luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19,0 ha (liite 6), Oulaisten kaupungissa;

7) Kursun yhteislaitumen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 24,0 ha (liite 7), Pyhäjärven kaupungissa;

8) Särkijärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 88,0 ha (liite 8), Pyhäjärven kaupungissa;

9) Mäykänahon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 44,0 ha (liite 9), Pyhännän kunnassa;

10) Ison Lamujärven saarten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14,0 ha (liite 10), Pyhännän kunnassa;

11) Sammakkolammen metsän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 33,0 ha (liite 11), Pyhännän kunnassa;

12) Alakankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 58,0 ha (liite 12), Sievin kunnassa;

13) Pulkkilan metsien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 50,0 ha (liite 13), Siikalatvan kunnassa.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi jatkua 3 §:ssä tarkoitettujen rauhoitussäännösten estämättä heinäkuun 31 päivään 2018.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Luonnonsuojeluvalvoja
Ilkka Heikkinen

Karttaliitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.