542/2017

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 2017

Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain (93/2017) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tutkintoihin ja perusopetuksen ja lukion oppimääriin, joista säädetään seuraavissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa:

1) perusopetuslaki (628/1998);

2) lukiolaki (629/1998);

3) ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017);

4) ammattikorkeakoululaki (932/2014);

5) yliopistolaki (558/2009);

6) Maanpuolustuskorkeakoulusta annettu laki (1121/2008);

7) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettu laki (1316/2006);

8) Poliisiammattikorkeakoulusta annettu laki (1164/2013);

9) Pelastusopistosta annettu laki (607/2006).Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 39/2017
SiVM 7/2017
EV 86/2017

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.