520/2017

Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 13 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 13 a §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1093/2013, sekä

muutetaan 9 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 954/2014, seuraavasti:

9 §
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:

1) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät;Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2017

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.