518/2017

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2017–2019

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 38 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 504/2017:

1 §
Metsähanhen metsästys

Sen lisäksi, mitä metsästysasetuksen (666/1993) 24 §:n 1 momentin 16 kohdassa säädetään, metsähanhen metsästys on kielletty elokuun 20 päivästä syyskuun 30 päivään ja joulukuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluvassa Lappeenrannan kunnassa, Kymenlaakson maakunnassa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa Orimattilan kunnassa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, metsähanhen metsästys on kielletty muualla maassa elokuun 20 päivästä joulukuun 31 päivään.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä elokuuta 2017 ja se on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2019.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Ylitarkastaja
Janne Pitkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.