412/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten ja uudistetun V liitteen voimaansaattamisesta sekä muutosten ja uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (270/2017) 2 §:n, IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (271/2017) 2 §:n, uudistetun V liitteenlainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (272/2017) 2 §:n, VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (273/2017) 2 §:n, I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (274/2017) 2 §:n sekä merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (275/2017) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) I liitteeseen Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 2009 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksillä MEPC.186(59) ja MEPC.187(59) hyväksytyt muutokset, IV liitteeseen Lontoossa 15 päivänä heinäkuuta 2011 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.200(62) ja 22 päivänä huhtikuuta 2016 päätöksillä MEPC.274(69) ja MEPC.275(69) hyväksytyt muutokset, Lontoossa 15 päivänä heinäkuuta 2011 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.201(62) uudistettu V liite, VI liitteeseen Lontoossa 4 päivänä Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean huhtikuuta 2014 päätöksellä MEPC.251(66) ja 17 päivänä lokakuuta 2014 päätöksellä MEPC.258(67) hyväksytyt muutokset sekä I, II, IV ja V liitteeseen Lontoossa 15 päivänä toukokuuta 2015 Kansainvälisen merenkulkujärjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöksellä MEPC.265(68) hyväksytyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017 niin kuin niistä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen pöytäkirjan liitteiden muutokset ja uudistetun V liitteen 14 päivänä maaliskuuta 2017 ja tasavallan presidentti 5 päivänä toukokuuta 2017.

2 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen pöytäkirjan liitteiden muutosten ja uudistetun V liitteen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017:

1) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (270/2017);

2) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (271/2017);

3) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (272/2017);

4) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (273/2017);

5) laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I, II, IV ja V liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (274/2017).

Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (275/2017) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. Sen 2 a luku tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt 1 momentin 2–5 kohdassa ja 2 momentissa mainittujen lakien voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 60/2017)

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Ylitarkastaja
Laura Sarlin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.