397/2017

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2017

Sisäministeriön asetus sisäministeriön työjärjestyksestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään sisäministeriön työjärjestyksestä annettuun sisäasiainministeriön asetukseen (1078/2013) uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §
Operatiivinen yhteistyöryhmä

Operatiivinen yhteistyöryhmä (yhteistyöryhmä) käsittelee yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, maahanmuuton, pelastustoimen, rajaturvallisuuden sekä näihin liittyvän varautumisen valtakunnallista tilannekuvaa, merkittäviä ajankohtaisia kysymyksiä, riskienarviota ja -hallintaa sekä toimintalinjoja (sisäisen turvallisuuden operatiivinen tilannekuva).

Yhteistyöryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen sisäisen turvallisuuden operatiivisen tilannekuvan perusteella tarvittavia toimenpiteitä, varautumista ja valmiussuunnittelua sisäministeriön toimialalla.

Yhteistyöryhmä edistää viranomaisten suorituskyvyn tilanteen mukaista ja pidemmän aikavälin ylläpitoa ja kehittämistä. Yhteistyöryhmä toimii tarvittaessa tilanteenmukaisesti koolle kutsuttavana yhteistyöelimenä.

Yhteistyöryhmä voi käsitellä myös muita puheenjohtajan määräämiä asioita.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Yhteistyöryhmään kuuluvat jäseninä sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston, rajavartio-osaston, pelastusosaston, poliisiosaston ja maahanmuutto-osaston osastopäälliköt, Rajavartiolaitoksen päällikkö, viestintäjohtaja ja ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö. Lisäksi yhteistyöryhmään kuuluvat Poliisihallituksen poliisiylijohtaja, suojelupoliisin päällikkö, keskusrikospoliisin päällikkö sekä Maahanmuuttoviraston ylijohtaja. Yhteistyöryhmän sihteeristön määrää puheenjohtaja. Ministerin erityisavustajilla on oikeus olla läsnä yhteistyöryhmän kokouksissa. Yhteistyöryhmän kokouksiin voivat tarvittaessa osallistua myös muut puheenjohtajan määräämät henkilöt.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2017

Sisäministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Johanna Hakala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.