334/2017

Helsingissä 8 kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain (1494/2016) 62 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta

Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunta toimii Patentti- ja rekisterihallituksen yhteydessä.

2 §
Neuvottelukunnan toimikausi

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.

3 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnalla on puheenjohtaja, sihteeri ja enintään 15 muuta jäsentä sekä kaikilla henkilökohtaiset varajäsenet.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii virkamies, joka on palvelussuhteessa opetus- ja kulttuuriministeriöön. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii virkamies, joka on palvelussuhteessa Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina keskeiset yhteishallinnointiorganisaatiot, oikeudenhaltijat, teosten käyttäjät ja viranomaiset. Neuvottelukunnan kokoonpanossa on otettava huomioon, että jäsen voi kuulua tai hänellä voi olla sidonnaisuuksia useampaan kuin yhteen edellä mainituista ryhmistä. Neuvottelukunnan jäsenistä enintään puolet saa edustaa yhteishallinnointiorganisaatioita ja oikeudenhaltijoita. Neuvottelukunnan kokoonpanossa on otettava huomioon riittävä asiantuntemus yhteishallinnointiorganisaatioiden ja tekijänoikeusmarkkinoiden toiminnasta.

4 §
Neuvottelukunnan täydentäminen kesken toimikauden

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, sihteeri taikka muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden tai on muutoin pysyvästi estynyt osallistumaan neuvottelukunnan työskentelyyn, opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää uuden henkilön hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi kuulla asiantuntijoita.

Neuvottelukunta voi asettaa jaoston tietyn asian käsittelemistä varten. Jaostossa tulee olla puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä jäseniä. Puheenjohtajan ja vähintään yhden jäsenen on oltava neuvottelukunnan jäsen.

6 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Milloin asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, päätetään asia yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 2017.

Helsingissä 8 kesäkuuta 2017

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo Terho

Tekijänoikeusneuvos
Viveca Still

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.