268/2017

Porvoossa 4 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen (309/2013) liitteet 6 ja 7, ja

muutetaan 4 ja 5 § sekä liitteet 1–5, seuraavasti:

4 §
Laskennassa käytettävät arvot

Hirvieläinvahinkojen korvausten laskennassa käytettävät taimikon arvot ja odotusarvokertoimet ovat asetuksen liitteessä 4.

5 §
Vasahävikkikorvaukseen liittyvät arvot

Poronhoitoalueen arvioitu vasontaprosentti on 90 prosenttia vaadinten määrästä.

Vasakuolleisuusprosentti paliskunnittain sekä laskenta- ja luokitteluperusteet ovat liitteessä 5.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2017. Asetuksen 5 §:ää sovelletaan kuitenkin jo vuoden 2015 vahinkojen korvaamiseen.

Porvoossa 4 päivänä toukokuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Liitteet 1-5: VNa riistavahingoista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.