220/2017

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (594/2015) 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 263/2016, ja

lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 a §
Toimenpiteiden toteutusaika

Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa koskeva työ tulee toteuttaa 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona metsäkeskus on myöntänyt toimenpiteeseen tuen.

9 §
Käsittelyn jälkeinen nuoren metsän hoitokohde

Kohteelta tulee kaataa vähintään 1 500 kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta. Pohjoisessa Suomessa kohteelta tulee kuitenkin kaataa vähintään 1 000 kantoläpimitaltaan vähintään kahden senttimetrin paksuista runkoa hehtaarilta.Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2017.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Metsäneuvos
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.