195/2017

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 18 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2016 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 22 päivänä maaliskuuta 2017 ja tasavallan presidentti 24 päivänä maaliskuuta 2017. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 31 päivänä maaliskuuta 2017.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annettu laki (176/2017) tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 42/2017)

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Heidi Aliranta

Liite: Pohjoissaamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.