150/2017

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (472/2016) 2 §:n, merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain (473/2016) voimaantulosäännöksen sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain (474/2016) voimaantulosäännöksen nojalla:

1 §

Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä Lontoossa 13 päivänä helmikuuta 2004 tehty kansainvälinen yleissopimus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 20 päivänä huhtikuuta 2016 ja tasavallan presidentti 17 päivänä kesäkuuta 2016.

2 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 8 päivänä syyskuuta 2017:

1) alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (472/2016);

2) merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettu laki (473/2016);

3) aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annettu laki (474/2016).

Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt 1 momentin 1 kohdassa mainitun lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2017.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Lolan Eriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.