148/2017

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2017

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 §
Ympäristösitoumus

Kunta ei vuonna 2017 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitettuja ympäristösitoumuksia.

2 §
Ympäristösopimukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2017 tehdä ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 27 §:ssä tarkoitetuista ympäristösopimuksista kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2017 tehdä kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä voi vuonna 2017 tehdä mainitun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

3 §
Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2017 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) 4 §:ssä tarkoitettua peltoalaa.

Vuonna 2017 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä tarkoitettuja aloja enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari. Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, aktiiviviljelijä saa antaa uuden sitoumuksen.

4 §
Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luonnonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2017 hyväksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 3 §:ssä tarkoitettua alaa.

5 §
Ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakeminen

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu korvauksen hakija voi vuonna 2017 hakea ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta kosteikkoinvestoinneista sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.